HírekMagazin

A világ legélhetőbb városa

Egy, a világ több városára kiterjedő felmérés szerint, Bécs a világ legélhetőbb városa. Ráadásul a város azzal is büszkélkedhet, hogy ezt a címet már 9 éve folyamatosan magáénak tudhatja.

A Mercer tanácsadó cég által végzett kutatásban Bécs olyan páratlanul szép elhelyezkedésű városokat előzött meg közvetlenül, mint a svájci Zürich vagy az új-zélandi Auckland. Bécs első helyének megszerzését elősegítette a város alacsony bűnözési aránya is, valamit az, hogy más nyugat-európai városokhoz képest ebben nem voltak az ott élőket fenyegető váratlan, terror jellegű támadások.

A biztonság azonban csak egy kicsinyke szelete annak, amiért Bécset az ott élők annyira szeretik. A felmérés sok egyéb paramétert érintett, melyek összegzéséből kiderült, hogy Bécs a világ legélhetőbb városa. Nyilván több más város lakói méltatlankodhatnak azon, hogy városuk nem is szerepelt a felmérésben, így azután nem is nyerhetett, ez azonban nem von le semmit Bécs sikeréből.

A Magyarországon is népszerű Sisi múzeuma Bécsben
A Magyarországon is népszerű Sisi múzeuma Bécsben

Lehetnénk boldogok Bécsben?

Magyarként némelyeknek lehetnek történelmi gyökerű érzelmei, melyek miatt nem szívesen élnének Ausztriában, azonban több, mint száz év távolából már nem kell hozzá elképzelhetetlen méretű emberi nagyság, hogy az új kutatási adatok alapján is elismerjük Bécset a világ leélhetőbb városának.

Van annak valami pikantériája, hogy Bécs a közelmúltban többször is a magyar közélet kereszttüzébe került jobbról és balról egyaránt, s közvetlenül utána kijött ez az eredmény, ami mégiscsak egy független felmérés eredménye.

Aki ellátogat Bécsbe az nyilván csak a felszínt látja, és az is sok szempontból irigylésre méltó, de Bécs 9. győzelme alapján nehéz lenne kétségbe vonni a legélhetőbb város címét. A boldogság elérése persze összetettebb annál, minthogy csak a lakhelyen múljon, de az bizonyos, hogy a környezettel, annak minőségével és az abból fakadó szabadsággal való elégedettség jelentősen hozzájárulhat egy boldogabb élet megéléséhez.

Bécs városi parkja a játszótérrel
Bécs városi parkja a játszótérrel

Mit tapasztalunk Bécsben?

Bécset a világ sok részéről érkezőktől éri elismerés, amit mint kedvelt turisztikai célpont is kiérdemel és bizonyít. Nyilván kiérdemli ezt gazdag zenei és más kulturális kínálata miatt is. Az ott élők életszínvonalában azonban nem ennek van nagyobb szerepe, hanem a hétköznapi megélhetés biztonságának, a közbiztonságnak, a tisztaságnak és a magas színvonalú egészségügyi ellátásoknak.

„Bizonyítottan Európa egyik legbiztonságosabb városa.”

(Erről a felmérés egyik szerkesztője számolt be.)

Markáns és számszerű eredmény az, hogy Bécs egészségügyi, oktatási és infrastrukturális kategóriákban maximális pontszámot ért el.

Több kultúra egymás mellett élése Bécsben
Több kultúra egymás mellett élése Bécsben

Bécs láthatóan megőrizte sajátos európai történelmi és kulturális hagyományait, ami mellett létrejött egyfajta kulturális sokszínűsége is, amelynek egyik mutatója az, hogy bőrszíntől és vallási hovatartozástól függetlenül jól megférnek egymás mellett az ott lakók. Többféle kulturális vonal láthatóan békében él egymás mellett és példát mutatnak származási vagy vallási türelem szempontjából a világ számos más, zaklatottabb térsége számára.

Budapest a hetvenhatodik

Néhány egyéb adat Magyarország térségéből: Prága a hatvankilencedik helyen végzett Budapestet megelőzve, míg Varsót és Pozsonyt Budapest mögé rangsorolták – előbbit a 82., míg utóbbit a 80 helyen. A Magyarországgal határos országokból még két helyezés: Bukarest a százhetedik, míg Ljubljana közvetlenül Budapest előtt a hetvenötödik.

Az afrikai városok jellemzően a 200. hely körül találhatók, s hogy egy másik térséget is említsünk, Havanna százkilencvenkettedik, a nehéz időket élő venezuelai Caracas pedig 193. lett. Moszkva úgy érte el a nem túl előkelő 167. helyezést, hogy előtte és utána is egy-egy szaúd-arábiai város, Rijád és Dzsidda (Mekka tartomány) szerepel.

A sorrend vége felé, a 200. helynél is lejjebb, főként afrikai és néhány más háborús övezetbeli vagy gazdaságilag nagy szegénységben élő ország fővárosa végzett. A korábban „mesebeli” Bagdad a kétszázharmincegyedik. Abban sincs meglepő, hogy a jobb sorsra érdemes Damaszkusz (Szíria) pontszáma is csak 225.

A felmérés tényezői

Milyen összetevők alapján érte el Bécs ismét a világ leginkább élhető városa címet? A felmérés, amit immár 20. éve végeznek el, a következő összetevők alapján értékeli a városokat:

  • Politikai és társadalmi környezet (politikai stabilitás, bűnözés, bűnüldözés stb.)
  • Gazdasági környezet (pénzváltási szabályok, banki szolgáltatások)
  • Szociokulturális környezet (a média rendelkezésre állása, cenzúra, a személyes szabadság korlátozása)
  • Orvosi és egészségügyi szempontok (orvosi ellátás és szolgáltatások, fertőző betegségek, szennyvíz- és hulladékkezelés, légszennyezés stb.)
  • Iskolák és oktatás (nemzetközi iskolák szabványai és elérhetősége)
  • Közszolgáltatások és közlekedés (villamos energia, víz, tömegközlekedés, forgalmi torlódások stb.)
  • Üdülés (éttermek, színházak, mozik, sport és szabadidő, stb.)
  • Fogyasztási cikkek (élelmiszer / napi fogyasztási cikkek, autók stb. elérhetősége)
  • Lakás (bérlakások, háztartási gépek, bútorok, karbantartási szolgáltatások)
  • Természeti környezet (éghajlat, természeti katasztrófák)

A fenti tényezőkhöz rendelt pontszámok az egyes tényezők fontosságát tükrözik, s ezek teszik lehetővé a városok egymással történő objektív összehasonlítását. Az eredmény egy Életminőség index, amely összehasonlíthatóvá teszi a két értékelt hely közötti relatív különbségeket.

A bécsi hagyományok része a lovashintó
A bécsi hagyományok része a lovashintó

Mit várunk a következő felméréstől?

Magyarként azt várjuk, hogy Budapest előrelépjen. Ez persze nem csak vágyakon múlik. Azt, hogy megvalósul-e a jobb helyezés, a budapestiek válaszai döntik majd el, a felmérés ugyanis nem külföldieken múlik, hanem azokon, amiket az itt élők tapasztalnak, s melyek alapján válaszaikat adják.

©2018. Boldogság Magazin

Forrás: Mercer

Hozzászólások

hozzászólás

Boldogság

Boldogság Magazin - Jó hírek, amelyekre szükség van.