Hírek

Feladjuk a boldogságot?

Nagy aránytalanságokat mutatott és néhány döbbenetes választ adott egy 2015-ös felmérés, ami azt kutatta, hogy mi az, ami leginkább hiányzik az emberek boldogsághoz.

Arra kérdésre, hogy „mi a boldogság legfőbb akadálya az ismerőseid körében?”, két válasz messze az élen végzett. A válaszadók a pénzügyi nehézségeket (47,1%) és a párkapcsolati problémákat (43,5%) jelölték meg a boldogság útjában álló legnagyobb problémának. Érdekes, hogy az egészség csak a válaszadók kis hányadának jelenti a legnagyobb akadályt. Ezt árnyalja az, hogy az egészséget sokan második problémaként jelölték meg.

A felmérést kitöltők maguk is megfogalmazhattak további fő akadályokat, s ezek leggyakoribb kategóriáját úgy fogalmazhatjuk meg, hogy a leromlott emberi kapcsolatok vagy az emberi kapcsolatok és a kommunikáció hiánya.

A boldogság irányában mutató bizakodás, az optimizmus felmérésére ez a negatív oldalról feltett kérdés szolgált: „Szerinted milyen mértékben adták már fel az emberek azt, hogy lehetnek igazán boldogok?” Ennek mértékére tízes skálán lehetett válaszolni.
Bár a legtöbben a mérsékeltnek nevezhető 3-as szintet adták meg, sokkal rosszabb képet ad erről, hogy a válaszadók több, mint a fele szerint az emberek nagyobb részt már nem látják esélyét annak, hogy igazán boldogok legyenek. Egy harmaduk szinte alig ad esélyt annak, hogy az összességében boldog élet elérhető volna. Ha a kérdés pozitív irányból közelített volna, akkor talán kevésbé tűnne úgy, hogy a legtöbb ember már feladta.

Mivel a felmérés egy internetes online kérdéssor volt, ezért már csak a résztvevők behatárolt köre miatt is, a kapott eredményből nem lehet széleskörű következtetéseket levonni, a válaszok azonban rávilágítanak arra, hogy Magyarországon mely főbb nehézségeikben szorulnak az emberek leginkább segítségre. A válaszokból több ponton is kitűnik, hogy a személyes kapcsolatok építésével, az egymásra való odafigyeléssel, megértésre törekvéssel sokat javíthatnánk mások boldogságán és ezzel a magunkén is.

Boldogság Magazin

Hozzászólások

hozzászólás

Boldogság

Boldogság Magazin - Jó hírek, amelyekre szükség van.