GyerekekHírek

A gyermeknevelés nem bukhat meg!

Nem rég egy pszichológus, az találta írni, hogy a liberális gyermeknevelés megbukott!

Valószínűleg napjaink politikai játszmáit keverhette össze a szakmájával, mert még egy konzervatív szülő sem nevel sikeres gyereket úgy, hogy 0%-ban alkalmaz liberális elveket. Ez fordítva is igaz. A mégoly liberális szülő sem neveli sikeressé a az ifjút akkor, ha egyáltalán nem alkalmaznak konzervatív nézőpontokat.

Ha jól megnézzük, a gyereknevelésben sokkal kisebb az eltérés két szülő között, mint amennyire az politikai viselkedésükből várható lenne. A nevelés vonatkozásában az, hogy konzervatív, mindössze ezt jelenti: „hagyománytisztelő, régi értékeket őrző”. A liberális pedig: „szabad emberhez méltó, szabad emberhez illő, tisztességes, jó nevelésű, bőkezű, adakozó. (latin eredet)”

Boldog és sikeres gyermek

Valamennyi szabadságra szüksége van a gyereknek ahhoz, hogy saját céljai felé haladjon. Csak egy rabszolga az, akinek minden célját mások alkotják. Ezért nem létezik tisztán konzervatív sikeres nevelés, ahol kizárólag a szülők, a hagyományok vagy a társadalmi szint határozná meg a gyermek útját. A tisztán liberális nevelés pedig azért lenne sikertelen, mert senki sem egyedüli lény ezen a földön, s ezért mindenkinek be kell tartania az együttélés szabályait ahhoz, hogy ne közösítsék ki. Több kevesebb szabályt tehát még a legnagyobb szabadság biztosítása mellett is be kell tartani.

Az előbbiek miatt és mert léteznek sikeres gyerekek, valamint válnak is sikeres felnőtté gyerekek, meglehetős szűklátókörűség lenne azt mondani, hogy a liberális nevelés megbukott. Persze ugyanekkora képtelenség lenne hasonlót állítani a konzervatív nevelésről.

Látjuk, hogy a politika igyekszik behatolni a családok és az iskola területére is, de sosem lesz képes hosszú távon elvenni a szülőknek azt a vágyát, hogy gyermekük nevelésében a betartandó szabályok és a szabadság olyan arányát állítsák fel, melyről úgy gondolják, hogy az biztosítja számára a leghosszabb távú sikerességet.

Hagyományok és a szabadság aránya

Merész lenne azt állítani, hogy tudjuk a megfelelő arányt, valószínűleg inkább egy „-tól-ig” tartományról helyesebb beszélni, ráadásul az, hogy mennyire kell egy szülőnek beavatkozni és mennyire adja át a kontrollt, életkortól is függő. Két dolog viszont biztos. Aki 100% kontroll alatt tartja a gyerekét, az elveszi tőle azt a képességet, hogy magát, másokat és más dolgokat felnőttként jóindulatúan és sikeresen kontrolláljon. A másik: aki mindent ráhagy a gyerekére, az nem csak a jelenben, hanem hosszú távon is veszélyezteti gyermeke testi és lelki épségét. Ez két szélsőség, ami veszélyes. A középutat bárki megtalálhatja és az arány nem állandó, életkortól, családi és társadalmi és élethelyzettől is függ, de az a szülő, aki tudja, hogy mi a gyermeknevelés célja, az képes ezt jól kialakítani.

Végül is mi a gyermeknevelés célja?

A gyermeknevelés célja egy olyan felnőtt, aki célokat tud alkotni magának, s aki sikerrel lesz úrrá azokon az akadályokon, melyek e célok előtt megjelennek. Egy olyan felnőtt, aki hasznos mások és a társadalom számára is. Egy olyan felnőtt, aki jól érzi magát az életével és gyakran boldog. Tovább lehetne menni a társadalom irányban, például abban, hogy alkothatna mások vagy a közösség számára is célokat, de ez már egy vezető meghatározása lenne.

Legyen hát a gyerekből egy olyan felnőtt, aki jól érzi magát az életével, mert vannak céljai, melyeket elér, gyakran boldog, s ezt az állapotát mások számára is kamatoztatja.

Azok a nevelési módszerek, melyek eltávolítanak gyereket, pedagógust, szülőt ezen célok elérésétől, azok alkalmatlan módszerek. Mindegy, hogy melyik pszichológus iskolához kötődő “szaktekintély” hirdeti, nem számít melyik politikai áramlat szekértolója pártolja vagy milyen “KLIK-szerű” szervezet tűzi zászlajára, nem számít annak a kormánynak a politikai patkón való elhelyezkedése, amelyik mggyőzően érvel mellette, az ilyen módszer halott, mert a következménye életképtelen társadalom.

Akkor milyen a sikeres gyermeknevelés?

Konzervatív? Liberális? Más valamilyen? A válasz innen már egyszerű: olyan, ami gyermeknevelés fenti célját minél jobban megközelíti.

Novák Ferenc
tanár
emberi kapcsolatok
specialista

 

Hirdetés

Boldog gyerekek program
Boldog gyerekek program

Hozzászólások

hozzászólás

Boldogság

Boldogság Magazin - Jó hírek, amelyekre szükség van.